ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. DEFINITIES
  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Laura Coker (hierna genoemd ’de fotografe’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’), tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
  Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 2. TOEPASSING
  Bij het boeken van een fotosessie gaat de opdrachtgever akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotografe.
 3. PRIJS
  Pakketten en prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
  De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie. De geleverde prestaties en diensten van de fotografe zijn altijd een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotografe biedt geen inzage in niet geselecteerde foto’s.

  Onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden, met uitzondering van keuzebladen die de opdrachtgever gebruikt om een selectie te maken. De keuzebladen mogen niet gepubliceerd of aan derden overgedragen worden.

  De geselecteerde foto’s worden bewerkt in de gebruikelijke stijl van de fotografe, waarbij ten minste een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op licht, kleur en contrast. Voor extra bewerkingen, aangevraagd door de opdrachtgever, zal een meerprijs aangerekend worden.

 5. LEVERING
  De fotografe levert de afgewerkte foto’s digitaal in JPEG formaat, in hoge resolutie voor afdrukken en in schermresolutie voor webgebruik. De foto’s worden per WeTransfer verzonden en blijven 7 dagen online beschikbaar voor download.De levertijd van afgewerkte foto’s is slechts een schatting. Tijdens drukkere periodes is er soms meer tijd nodig.

  De fotografe is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de kleuren niet of nauwelijks afwijken van de kleuren van het eindproduct.

 1. BETALING
  Betaling gebeurt contant of per overschrijving na de fotosessie. De selectie en levering van foto’s of keuzebladen vinden enkel plaats na ontvangst van betaling.Indien de opdrachtgever extra foto’s bestelt die niet inbegrepen zijn in de prijs van een fotosessie, zullen deze pas bewerkt en geleverd worden na ontvangst van betaling.
 2. AUTEURSRECHT & PUBLICATIE
  De foto’s die gemaakt worden tijdens de fotosessie worden beschouwd als een artistiek werk en zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotografe.Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de opdrachtgever het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.

  Bij elke vorm van publicatie is de opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor naamsvermelding op of nabij de foto’s, ook op social media, blogs, drukwerk, … Het is niet toegestaan om de foto’s op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan deze aangeleverd door de fotografe.

  De fotografe heeft het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder: website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, tentoonstellingen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en advertenties met als doel haar diensten en/of producten te verkopen. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotografe, dient de opdrachtgever dit vooraf te melden.

 3. BEWARING VAN DIGITALE BESTANDEN
  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. De digitale foto’s worden door de fotografe gedurende 3 maanden na afloop van de fotosessie bewaard. Bij overmacht die leidt tot gegevensverlies (onder meer defect aan geheugenkaart, fototoestel, materiaal of datacrash) kan de fotografe op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.


  Laatste wijziging: mei 2021